กรมสรรพสามิต | Excise Department ช่องทางให้คำปรึกษาและตอบคำถามทางจริยธรรม

ติดต่อกลุ่มงานจริยธรรม

 

01-building.png    ที่อยู่ : ส่วนวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมสรรพสามิต

 

03-phone.png  หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2241 5600 ต่อ 542512-3 และ 542526

 

04-email.png  E-mail : discipline@excise.go.th

 

05-map.png  Map : 

  

แผ่นที่ติดต่อกลุ่มงานจริยธรรม.jpg