กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ

รายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL (Secure Sockets Layer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

8 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.พ.66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

6 ก.พ.66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องเย็นสำหรับเก็บตัวอย่างสินค้าเครื่องดื่มที่ส่งตรวจวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

3 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคลังพัสดุและการเบิกจ่าย ระบบเอกสารสำคัญและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้สิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

24 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์เอกสาร (Document Center II) โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

19 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

11 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต ประเภทแสตมป์สุราสำหรับสุราที่ผลิตในราชอาณาจักรและแสตมป์สุราสำหรับสุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 289,600,000 ดวง โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด

10 ม.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องระบบนิเวศการจัดเก็บภาษีในธุรกิจการผลิตคราฟท์เบียร์ ด้ายเทคโนโลยีบล็อกเชน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด

9 ม.ค. 66