ข่าว > ข่าวประกวดราคา > ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ศูนย์รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 

 

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

รายละเอียด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

รายละเอียด

24 มิ.ย. 63

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

รายละเอียด

13 มิ.ย. 62