กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวรับสมัครงาน

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การขึ้นบัญชีแและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานบริการ


กรมสรรพสามิต | Excise Department

การเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการของกรมสรรพสามิต ลำดับที่ 166 ถึงลำดับที่ 190 และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ลำดับที่ 61 ถึงลำดับที่ 89