กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การบรรยายเรื่อง แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย (Regulatory Guillotine)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการบรรยาย เรื่อง แนวคิด กระบวนการ และประสบการณ์ การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย (Regulatory Guillotine) โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กิรติพงศ์ แนวมาลี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นผู้บรรยาย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมฟังการบรรยายฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566