กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิตร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศ แห่งหน่วยงานภาครัฐโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ประธาน ก.พ.ร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563