กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

งานสัมมนาเรื่อง “ผู้ประกอบการควรรู้กับสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในงานสัมมนาเรื่อง “ผู้ประกอบการควรรู้กับสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563