กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พื้นที่สระบุรีและพื้นที่นครนายก

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พื้นที่สระบุรี และพื้นที่นครนายก โดยมีสรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พื้นที่สระบุรี และพื้นที่นครนายก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563