กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กิจกรรมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพงานเพิ่มการจัดเก็บภาษี ของกรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมสรรพสามิตพบสื่อมวลชน ศึกษาดูงานตามภารกิจของกรมสรรพสามิต ณ โรงงานอุตสาหกรรมยาเส้นราย นายสาคร กองเเพง การเเถลงข่าวเเละให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมสรรพสามิตและสื่อมวลชนตามโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพงานเพิ่มการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต ณ เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562