กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การประชุมเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีสรรพสามิตรถยนต์

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเเละบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นประธานในการประชุมเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสียภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563