กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และพื้นที่พัทลุง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช และพื้นที่พัทลุง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563