กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง และพื้นที่สตูล

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง และพื้นที่สตูล โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง และพื้นที่สตูล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563