กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตประชุมหารือกับผู้แทนจากธนาคารโลก (The World Bank)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมหารือกับผู้แทนจากธนาคารโลก (The World Bank) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565