กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

แถลงข่าวเรื่อง ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายล็อตใหญ่ และยกระดับเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานแถลงข่าวเรื่อง ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายล็อตใหญ่ และยกระดับเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE โดยดำเนินการติดตามจับกุมการจำหน่ายบุหรี่ภาษีในเขตพื้นที่ภาคใต้ ทำให้สามารถจับกุมบุหรี่หนีภาษีได้ จำนวนประมาณ 250,000 ซอง คิดเป็นค่าปรับ 247,289,842.50 บาท ประกอบด้วยบุหรี่ยี่ห้อ ASK ME ,JONE BLACK ,QUEST ,ORIS ,L&M ,CANYON ,TEXAS ,ZOUK , และ 235 รวมทั้งสิ้น 9 ยี่ห้อ โดยมีนายวิวัฒน์ เขาสกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ อาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565