กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 1

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 1 โดย ดร.นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และ 6 สรรพสามิตพื้นที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565