กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตได้รับโล่รางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 รางวัลดีเด่น สาขาบริการภาครัฐสำคัญ

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับโล่รางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 รางวัลดีเด่น สาขาบริการภาครัฐสำคัญ จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้หน่วยงานภาครัฐ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรมหลักสูตร “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดผล...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2565

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานและกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้ 1. ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจไทยและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม”...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พร้อมทั้งร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคล

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะทูลเกล้าฯ และถวายพระพรชัยมงคล ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมสรรพสามิต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต...