กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลังประจำปี พ.ศ.2563

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลังประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและมอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ สศค. โดยมีนายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม เข้าร่วมงานดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมเข้าเฝ้าฯ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดี นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดี นายบัญชร ส่งสัมพันธ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการพนักงานลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลัง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เนื่องในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 130 ปี กรมบัญชีกลาง

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 130 ปี กรมบัญชีกลางและมอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง โดยมีนายอาคม อ่วมสำอางค์ เลขานุการกรม เข้าร่วมงานดังกล่าว ...