กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์เรื่อง ภาษีสรรพสามิตรถยนต์

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์เรื่อง ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ผู้ประกอบการรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่1/2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ ครั้งที่ 3

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ ครั้งที่ 3 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเรื่อง การนำเอทานอลไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การนำเอทานอลไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่สายไหม

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนพัฒนาหมู่ 2 เขตพื้นที่สายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 500 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาล น้ำปลา ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ การมอบถุงยังชีพครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่สวนหลวง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนหลังสถานีรถไฟหัวหมาก เขตพื้นที่สวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 300 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาล น้ำปลา ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อแบ่งปันตู้ปันสุข

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รับมอบอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม จำนวน 50 กล่อง จากบริษัท ศรีนาราพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่นำมาแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรมสรรพสามิตจะนำสิ่งของดังกล่าว เติมตู้ปันสุข กรมสรรพสามิต “หยิบฟรี มีแบ่ง” จำนวน 2 ตู้ ที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้ากรมสรรพสามิต ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดถุงยังชีพเพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 (ครั้งที่ 4)

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมจัดถุงยังชีพ รวมจำนวนกว่า 1,000 ชุด ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาล น้ำปลา ปลากระป๋อง หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ...