กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า

นางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ตามโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยความสูญเสียโอกาสเชิงเศรษฐกิจและสุขภาพจากพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับผู้แทนจากธนาคารกลางญี่ปุ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ให้การต้อนรับ Mr.Hiroto UEHARA, Deputy Director-General, International Department และ Mr.Yujiro SUZUKI, Representative, Hong Kong Representative Office ผู้แทนจากธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งขอเข้าพบเพื่อหารือ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 6/2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิต ครั้งที่ 6/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 19/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาการขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ครั้งที่ 19/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยการลดภาษี ล่าสุดร่วมลงนามกับเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลงตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างกรมสรรพสามิต กับ นายมาร์ค เบอร์เกอร์ กรรมการ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัทฯ จะได้รับสิทธิลดอากรศุลกากร และลดภาษีสรรพสามิต ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของแบตเตอรี่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 4/2565

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 4/2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

แถลงข่าวเรื่อง ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายล็อตใหญ่ และยกระดับเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานแถลงข่าวเรื่อง ปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายล็อตใหญ่ และยกระดับเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE โดยดำเนินการติดตามจับกุม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตต้อนรับบอร์ดการยาสูบของประเทศมาเลเซีย (National and Tobacco Board (NKTB))

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานต้อนรับบอร์ดการยาสูบของประเทศมาเลเซีย (National and Tobacco Board (NKTB)) ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับนโยบายภาษีสรรพสามิตสินค้ายาสูบ การกำหนดประเภทใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของยาสูบ รวมถึง...