กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise (Transformation Team) ครั้งที่ 1/2566

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามโครงการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise (Transformation Team) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต และที่ปรึกษาคณะทำงาน จำนวน 3 ท่าน คือ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 1/2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการกรมสรรพสามิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญเลี้ยงพระและใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญเลี้ยงพระและใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 โดยมีผู้บริหาร...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าอวยพรปีใหม่ 2566 คณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตเข้าอวยพรปีใหม่ 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าอวยพรปีใหม่ 2566 คณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพสามิตเข้าอวยพรปีใหม่ 2566 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลังกลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ซึ่งมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี โดยมีนางฉันทนา สมกุล เลขานุการกรม ข้าราชการและ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม เรื่อง การให้สัตยาบันพิธีสาร ว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก และเรื่องยาสูบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การให้สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยการขจัดการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมายภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกและเรื่องยาสูบอื่นที่เกี่ยวข้อง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 แห่งใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่า เนื่องจากการย้ายของศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และพื้นที่สำนักงานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สำหรับพิธีในงานประกอบด้วยพิธีพราหมณ์ โดย...