กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล” รุ่นที่ 2

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล” รุ่นที่ 2 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมอบรมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เเละลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารระดับสูง ถวายพานพุ่มดอกไม้เเละลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การอบรมโครงการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายอัครุตม์ สนธยานนท์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นและการฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิต แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางยาสูบที่หนีภาษี จำนวน 35,000 ซอง บรรจุกล่องกระดาษเก็บในห้องพักอพาร์ทเมนท์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร คิดเป็นค่าปรับ มูลค่า 29,400,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ทำให้รัฐสูญเสียรายได้เป็นภาษีมูลค่า...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล” รุ่นที่ 1

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล” รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...