กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเรื่อง สูตรแอลกอออล์แปลงสภาพ

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมเรื่อง สูตรแอลกอออล์แปลงสภาพ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุม...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การศึกษาดูงาน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ โดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding)”

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวและศึกษาดูงาน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ผลิตในประเทศ โดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีบนบรรจุภัณฑ์ (Direct Coding)” ณ บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดปทุมธานี และบริษัทเบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้ง ชมตัวอย่างขั้นตอนการทำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีบนบรรจุภัณฑ์ ณ กรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์สำหรับบริจาคโลหิต และแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 ลิตร ให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลศิริราช ณ อาคารสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม เรื่อง ระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม เรื่อง ระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน/การบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน/การบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุม

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ “ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม“ เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (วันสุดท้ายของโครงการ)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดโครงการ “ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม” เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง เริ่มแจกระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 11.00 น. จำนวน 300 กล่องต่อวัน (วันสุดท้ายของโครงการ)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ “ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม“ เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (วันที่ 12 ของโครงการ)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดโครงการ “ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม” เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง เริ่มแจกระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 11.00 น. จำนวน 300 กล่องต่อวัน (วันที่ 12 ของโครงการ)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ “ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม“ เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (วันที่ 11 ของโครงการ)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดโครงการ “ครัววายุภักษ์ปันอิ่ม” เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง เริ่มแจกระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 11.00 น. จำนวน 300 กล่องต่อวัน (วันที่ 11 ของโครงการ)