กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวจากหน่วยงานอื่น

การรับเหรียญที่ระลึก : กรมธนารักษ์

การรับเหรียญที่ระลึก : กรมธนารักษ์

     กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึก อนุสรณ์พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจำหน่ายเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป ที่ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ สำนักบริหารเงินตรา ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ สำนักกษาปณ์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ (ทุกจังหวัด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2226 0251 - 9 ต่อ 3101 - 3106 หรือ 0 2278 5641 หรือ www.treasury.go.th