กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวจากหน่วยงานอื่น

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 25522

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2552

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย อากาศพิษ ตัวการหลักของภาวะโลกร้อน มาร่วมกันแสดงพลังเพื่อลดปัญหา ในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดของงาน ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.deqp.go.th หรือ www.environnet.in.th

และ ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกของท่านได้ที่ www.byebyeplasticbag.com