กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 2/2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กิจกรรมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพงานเพิ่มการจัดเก็บภาษี ของกรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต และสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจประจำกระทรวงการคลัง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมสรรพสามิตพบสื่อมวลชน ศึกษาดูงานตามภารกิจของกรมสรรพสามิต ณ โรงงานอุตสาหกรรมยาเส้นราย...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัยโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 สรรพสามิตพื้นที่...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม เรื่อง การพิจารณาประเภทสินค้ารถยนต์

นายธิบดี วัฒนกุล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหาร การจัดเก็บภาษี เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การพิจารณาประเภทสินค้ารถยนต์ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน/การบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน/การบริหารการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมประชุมดังกล่าว...

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว