กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิตรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards) ประเภทรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 (Digital Government Awards) ประเภทรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งพิจารณาจากจำนวนชุดข้อมูลที่มีการเปิดเพิ่มเติมบนช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ data.go.th ในรูปแบบ Machine Readable ที่มีโครงสร้างถูกต้อง รวมถึงมีการนำข้อมูลเปิดของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์โดยองค์กรหรือบุคคลภายนอก โดยมี ดร.จรัสพงษ์ สมานบุตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565