กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวจากหน่วยงานอื่น

สภากาชาดไทยเชิญชวนเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2552

สภากาชาดไทยเชิญชวนเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2552

     สภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2552ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2552 ณ สวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และ ถนนราชดำเนินนอก โดยเปิดงานในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.00 – 23.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 23.00 น. สำหรับวันสุดท้าย ของงานปิดเวลา 24.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรรมการและเลขานุการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาด โทรศัพท์ : 0 – 2256 – 4440 0 – 2251 – 1218 ต่อ 12 หรือที่เว็บไซต์ it.redcross.or.th/fair2552/