กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวจากหน่วยงานอื่น

การสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552

การสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552

     การสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552 (FPO Symposium 2009) วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง Bangkok Convention Center โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว)

     ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552 (FPO Symposium 2009) พบกับปาฐกถาพิเศษ โดย นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง การเสวนา เรื่อง "ทางรอดเศรษฐกิจไทยท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลก" และ "ภาษีทรัพย์สิน: ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร" และการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "การกันสำรองแบบ Dynamic Provisioning" และ "กรอบวินัยการเงินการคลังภาครัฐ/อปท." ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2552 เวลา 8.30 - 16.20 น. ณ.ห้อง Bangkok Convention Center โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2273 9020 หรือ http://www.fpo.go.th/ หรือคลิกที่นี่ FPO Symposium 2009