กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวจากหน่วยงานอื่น

วันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 76

วันนสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 76

ด้วยกรมธนารักษ์จะครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 76 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2552 ในโอกาสนี้จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารกรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการจำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ผลิตภัณฑ์เหรียญ จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สำหรับในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. จะมีการเสวนา เรื่อง "ที่ราชพัสดุกับการพัฒนาประเทศ" โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมีความรู้