กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพข่าวผู้บริหาร

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต” เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 (วันที่ 2 ของโครงการ)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดโครงการ “ครัวปันอิ่ม” เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการ “ครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต” เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ กรมสรรพสามิต และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจัดโครงการ “ครัวปันอิ่ม” เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล เเละกระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ทั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับ ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมหารือการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา E-learning เพื่อประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ สำหรับผู้ประกอบการ (ร้านค้าปลีก)

นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา E-learning เพื่อประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ สำหรับผู้ประกอบการ (ร้านค้าปลีก) ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ด้วยการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนข้างวัดสุคันธาราม และชุมชนซอยมิตรอนันต์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2563

นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2563 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตและ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ถวายพานพุ่มดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาสหไทยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมพิจารณาพฤติการณ์การปกปิดข้อเท็จจริงในการรับ - จ่าย น้ำมันดีเซลในโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง (น้ำมันเขียว)

นายปิยกร อภิบาลศรี ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมพิจารณาพฤติการณ์การปกปิดข้อเท็จจริงในการรับ - จ่าย น้ำมันดีเซลในโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง (น้ำมันเขียว) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต...